Da Lea Gram Jacobi en dag i januar 2002 oplevede lugten og synet af det mørke badevand ved Charlottenlund Søbad, fik hun en miljøbiolog til at tage en vandprøve dagen efter, hvor vandet igen var blevet klart.

Prøven viste, at vandet indeholdt høje koncentrationer af tungmetaller, hvor især værdierne for arsen og cadmium var meget høje. Også mængden af bly, kviksølv, nikkel og zink var for høj.

Se GeoHavs analyse af vandprøverne her

Værdierne fra prøven var så høje, at de bekymrer Martin Mørk Larsen, der forsker i marin biodiversitet ved Århus Universitet. ”Det er meget høje koncentrationer, som vi ser her”, siger han til TV 2 Kosmopol.

Cadmium ophobes primært i lever og nyrer, og giftvirkningen påvirker især nyrerne. Det kan derfor medføre nyresygdomme. Det kan også medføre knogleskørhed og skader på åndedrætssystemet efter vedvarende udsættelse.

Vandprøverne blev taget den 23. januar 2022 blot 18 dage efter udgravningen af fase 1 til Lynetteholm var begyndt. Der kan derfor være en sammenhæng mellem Lynetteholmprojektet og de høje mængder af tungmetaller i badevandet ved Charlottenlund Søbad.

Danmarks Naturfredningsforening har gjort opmærksom på problemerne med havmiljøet i Øresund i et høringssvar til Trafikstyrelsen, der har ansvaret for anlæg af Lynetteholm.

Se DN's høringssvar her

Gentoftes borgmester Michael Fenger har lovet, at kommunen vil sørge for, at der fremover bliver taget flere dybdegående vandprøver fra badevandet.

De seneste vandprøver fra Charlottenlund Søbad i september 2022 tyder på, at koncentrationerne af tungmetaller i vandet er normaliseret.

Udgravningen af Lynetteholms fase 2 begynder i efteråret 2023. Her vil Danmarks Naturfredningsforening være særlig opmærksom på, at der føres skærpet opsyn med havmiljøet langs Øresunds kyst.