Træerne ved Rygårdcenteret

Rygårdcenteret, et plejehjem i Hellerup, blev i 2010 udvidet med 40 nye plejeboliger. Centeret ligger omkranset af høje træer på Niels Andersens Vej, lige øst for Rygård Skole. I den lokalplan fra maj 2008, der udstak rammerne for det nye byggeri, stod der flere steder at en gruppe på seks meget store træer, fire kastanietræer, en platan og en elm, der stod langs vejen på centerets nordside, skulle søges bevaret. Imidlertid blev det nye byggeri planlagt sådan at der ikke blev plads til træerne, og de blev fældet i august 2009.

I DN synes vi det er ærgerligt og kritisabelt at kommunen ikke tager sine egne retningslinjer mere alvorligt. Det er som om alle de gode hensigtserklæringer bliver glemt, så snart arkitekten sætter sin blyant til papiret, eller rettere trækker de første streger på computeren.

Vi har, blandt andet i forbindelse med vores vælgermøde op til kommunalvalget i november 2009, forsøgt at sætte emnet på den politiske dagsorden, for det handler jo om prioritering i alle byggesager. Og ellers vil vi selv være meget opmærksomme på de luftige hensigtserklæringer i lokalplanerne, når træerne ikke erklæres "bevaringsværdige", men blot "søges bevaret".