Workshoppen finder sted på Bækkebo 4 

 Workshoppen henvender sig til jer i boligforeninger og -selskaber, der har ansvaret for de grønne arealer. Det kan være driftsfolk, viceværter, ejendomsfunktionærer og bestyrelsesmedlemmer med ansvar eller interesse for udearealerne.

DN Gentofte samarbejder med Kommunen og Grøn Guide for skabe øget biodiversitet og mere plads til naturen i Gentofte, der er en fuldt udbygget kommune. Det er vigtigt at bevare naturarealerne og gerne skabe endnu mere plads til dyr og hjemmehørende plantearter, dér hvor det er muligt.  Det er vores håb, at jeres boligselskaber vil være med til at øge biodiversitet og bynatur i Gentofte.

Workshoppen vil give deltagerne et godt grundlag for at arbejde videre med øget biodiversitet på egne grønne arealer.

DN Gentoftes workshop er et gratis tilbud, støttet af Gentofte Kommune.

Tilmelding sendes til gentofte@dn.dk  (skriv ”workshop” i emnet). 

Der er plads til 3 deltagere fra hvert boligselskab og 50 i alt. Deltagelse i workshoppen vil ske i den rækkefølge tilmeldingerne modtages.

 Deltagerne opfordres til at orientere sig i kataloget ”Giv plads til naturen”. På workshoppen gennemgår vi nogle af elementerne i kataloget og snakker om implementering og udfordringer.

 

Workshoppens forløb:

1. Introduktion til biodiversitet og bynatur.
Karen Stevnbak Grøn Guide Gentofte sætter biodiversiteten i haver og andre grønne byområder på dagsorden

2. Inspirationstur i Bakkebos have

Jonas Olsen, Stenbroens indleder snakken om hvilke muligheder for forbedringer, der kan arbejdes med, og hvilken betydning det vil skabe i relation til biodiversitet og andre parametre, fx børnelivet og rekreative aktiviteter.

3. Oplæg om mulige tiltag
Hvilke enkle og hvilke langsigtede løsninger kan tilsammen øge biodiversiteten og ændre driften af jeres arealer.

4. Arbejdet med jeres egne arealer
Med udgangspunkt i boligselskabets egne matrikler vil vi sammen med jer forsøge at skitsere muligheder og udfordringer på områderne.

 Deltagernes forberedelse før workshoppen

Dette scorekort kan give et hurtigt overblik over, hvor naturvenlig jeres have/grønne områder er. Scorekortet for biodiversitet er tænkt som inspiration til jer, der arbejder med og er interesserede i at fremme den biologiske mangfoldighed. Deltagerne opfordres til inden workshoppen at vurdere spørgsmålene og udfylde scorekortet.

Deltagerne opfordres ligeledes til at udarbejde og medbringe skitse/oversigtstegning over egne udearealer.

Inden workshoppen vil det desuden være godt, at deltagerne har et klart billede af egne forretningsgange. Især hvem, der har beslutningskompetencen til at ændre udearealerne.

 Kontakt gerne DN Gentofte, hvis I ønsker at høre mere om workshoppen.

Mobil: +4526343610
E-mail: gentofte@dn.dk