Fredsskovsarealerne i Ordrup Krat

Beskrivelse af sag
Vi ønsker at få sikret og forynget fredsskovsarealet, der er delt på en række private haver. En landskabsarkitektstuderende har registreret træbestanden, og i hans rapport kan man læse hans forslag til hvordan skovkarakteren i Ordrup Krat kan bevares.

Status pr. november 2009
Desværre var der meget få beboere der meldte positivt tilbage da vi kom så langt at de selv skulle til at betale for at få et konsulentbesøg med henblik på at udarbejde en konkret plan for træerne på de enkelte grunde. DN har derfor måttet opgive projektet, hvilket vi er rigtig kede af!


R
apporten over træbestanden og forslag til sikring og foryngelse af bestanden. Klik her

Dagsorden til det orienterende møde

Referat fra mødet