Kornhjorte- og flagermustur

Møde- og slutsted: Den røde port ved Klampenborg Station

Møde- og sluttid: Torsdag den 24. september kl. 17.30 - ca. 20.30