Gentofte-Plan 2007

Beskrivelse af sag
Kommunen har udsendt et større hæfte der gør det ud for kommunens "strategiske styringsværktøj" og er en samling af budget, service-strategi og kommuneplanstrategi. Det vil sige, det er ikke den konkrete kommuneplan der er tale om, men nogle overordnede rammer og strategier for planen, der vil blive udformet med afsæt i strategien - efter at den har været i høring i offentligheden.

Status
DN Gentofte har sendt et høringssvar, hvor vi blandt andet påpeger det uheldige i at kommunen ikke fokuserer specifikt på natur og miljø, og hvor vi slår på at adgang til kysten, dæmpning af støjen fra Lyngbyvej og beskyttelse af Gentofte Sø og Brobæk mose bør prioriteres højt. Desuden mener vi at planen bør indeholde overvejelser om varetagelse af de driftsopgaver, der er overgået til fra amtet til kommunen i forbindelse med strukturreformen.

Høringssvaret klik her
Bilagene klik her