Debatindlæg

Brev til borgmester Hans Toft vedrørende DSB-grunden ved Forstbotanisk Have

En gruppe af borgere i Gentofte har indsamlet et stort antal underskrifter mod den planlagte bebyggelse på DSB-grunden mellem Charlottenlund Station og Forstbotanisk Have. Indsamlingen er sket i forlængelse af den indsamling, som DN Gentofte var med til at starte i sin tid.

I anledning af de mange indsamlede underskrifter har DN Gentoftes bestyrrelse i et brev igen ridset vores synspunkter op over for borgmester Hans Toft,

Kære borgmester


Som du ved har en gruppe borgere i Gentofte henvendt sig til dig og udtrykt deres bekymring ved udsigten til den planlagte bebyggelse på DSB grunden mellem Charlottenlund Station og Forstbotanisk Have. DN Gentofte er som selvstændig organisation ikke en del af denne borgergruppe men deler fuldt ud gruppens bekymring. I den anledning vil vi for en ordens skyld gerne igen ridse DNs synspunkter op.


Forstbotanisk Have er den ældste endnu eksisterende forsthave i Danmark med store både kulturhistoriske og naturmæssige værdier. Og vores principielle udgangspunkt er, at DSB grunden burde tilbageføres til den skov/Forstbotanisk Have, den i sin tid blev taget fra.


Men som tidligere tilkendegivet bakker vi op om, at grunden anvendes som rekreativt grønt område, således som kommunalbestyrelsen har vedtaget det i rammerne for lokalplanlægningen også i den nye Kommuneplan for 2017 og frem. For DN er det herefter afgørende, at udformning og anvendelse af grunden danner en naturlig og skånsom overgang til Forstbotanisk Haves enestående natur.


Efter vores opfattelse kan et byggeri som det nu planlagte ikke undgå at give et pres på skovbryn og Haven generelt med deraf følgende negative virkninger for flora og fauna. Herunder sjældne og særligt bevaringsværdige træer, havens mange rhododendron, der fortjener bedre udfoldelsesmuligheder, og visse dyrearters levevilkår. Vi afventer naturligvis kommunens egen miljøvurdering i forbindelse med et kommende konkret lokalplanforslag, men vi har umiddelbart svært ved at se hvorledes vores betænkeligheder kan imødekommes.


Kommunen begrunder forslaget til ændring af rammerne for kommuneplanen eksplicit med et behov for ungdomsboliger og almene boliger. DN skal på ingen måde bestride at der er et sådant behov. Men i betragtning af de nævnte natur- og miljømæssige konsekvenser er det svært at forstå, at 50 sådanne mindre boliger øjensynlig kun kan realiseres ved at det samtidig tillades, at der bygges 50 store ejerlejligheder. Vi ved godt, at der kun kan forlanges en vis procentdel almene boliger af privat boligbyggeri, men den samlede plan synes at være helt ude af proportioner med planens eksplicitte formål.


Den eksisterende Kommuneplans anvisning om rekreativ, grøn anvendelse af DSB grunden kan realiseres på forskellig vis, og der vil selvfølgelig være udfordringer med planlægning, finansiering og pleje. Men vi kunne forene kræfterne og finde løsninger i stedet for at blive konfronteret med færdige byggeprojekter, der synes at gå langt ud over hvad der er behov for.
Visionen for et bæredygtigt Gentofte er, at vi skal skabe det i fællesskab. Det er det, opgaveudvalget har foreslået og kommunalbestyrelsen har vedtaget. Det bidrager DN gerne til.


Med venlig hilsen
på bestyrelsens vegne


Hans Jürgen Stehr
formand DN Gentofte