Arrangement

Årsmøde og valgmøde 2017

Velkommen til debat om Gentofte Kommunes natur- og miljøpolitik nu og i de kommende år. Det sker på Hovedbiblioteket i Hellerup, den 9. november 2017. Kl 19 er der årsmøde og kl 20 er der valgmøde. Alle spidskandidater er inviteret. Borgmesteren har allerede sagt ja til at deltage. Vi ser frem til en fredelig dialog om Øresundskysten, bæredygtighed og DSB-arealet ved Forstbotanisk Have.

Årsmøde og valgmøde 2017

 

Årsmøde i Danmarks Naturfredningsforenings Gentofte afdeling

 

torsdag d. 9. november 2017 kl. 19 på Hovedbiblioteket, Ahlmanns Alle i Hellerup

 med følgende dagsorden, jf. § 5, stk. 4, i DNs vedtægter.

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens årsberetning.
  3. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen (Hans Jürgen Stehr, Niels Henrik Theisler og Kathrine West er på valg. Alle 3 genopstiller).
  4. Forslag fra medlemmerne.
  5. Eventuelt.
  6. Orientering om Danmarks Økologiske Jordbrugsfond.

 Evt. forslag ad pkt. 4 skal indleveres med begrundelse til formanden hjstehr@gmail.com">hjstehr@gmail.com senest 2.11.17. 

 

Valgmøde: Hvordan gør vi Gentofte grønnere – Natur, miljø og klima.

Traditionen tro holder DN Gentofte valgmøde forud for Kommunevalget. Alle 11 spidskandidater er inviteret til at deltage. Og borgmesteren har allerede sagt ja.

Alle er inviteret og mødet finder sted i forlængelse af årsmødet

 torsdag d. 9. november kl. 20 på Hovedbiblioteket, Ahlmanns Alle i Hellerup

Gentofte er allerede relativ grøn, men der er bestemt mulighed for forbedringer, jf. bl.a. de gode intentioner, som kommunalbestyrelsen selv har vedtaget i sin Strategi for et bæredygtigt Gentofte fra april i år. Og DN Gentoftes egen strategi, som kan findes på hjemmesiden, indeholder mange gode ideer om hvordan natur, miljø og klima kan fremmes i kommunen.

Der lægges således op til at politikkernes giver bud på, hvordan bæredygtighedsstrategien skal følges op konkret. Strategien bygger på at alle arbejder sammen, borgere, foreninger, virksomheder og kommunen. Men hvilket ansvar har kommunen egentlig for at der rent faktisk sker noget. Og at resultaterne bliver evalueret. Hvordan kan borgere og virksomheder motiveres til selv at gøre en indsats for klimaet og hvordan kan kommunen løse problemerne med at sortere affald i etageejendomme og i det offentlige rum på gader og i parker. Andre emner er hvordan vi får noget mere vild natur – med vilje, som der står i bæredygtighedsstrategien, og om vi skal have en træpolitik som i København og Frederiksberg. Og så er der spørgsmålet om politikkerne er med på en fredelig dialog mellem de interesserede parter om muligheder for at forbedre adgangen langs Øresundskysten fra Hellerup til Charlottenlund. Og hvad skal der ske med DSB-arealet mellem Charlottenlund Station og Forstbotanisk Have.  

Aftenen vil blive tilrettelagt med en indledende politikker-runde og derefter vil DN selv fremlægge nogle spørgsmål inden der åbnes op for spørgsmål fra salen. Til sidst får politikkerne ordet til en afsluttende bemærkning.

Særligt om den Økologiske Jordbrugsfond. Som du måske har hørt, så har Danmarks Naturfredningsforening og Økologisk Landsforening stiftet Danmarks Økologiske Jordbrugsfond.

I september, oktober og november er der åbnet for aktiesalget i fondes datterselskab, Dansk Økojord A/S. Dermed kan alle interesserede nu gøre noget helt konkret for, at vi får endnu mere økologi i Danmark. Den kapital, der rejses, skal bruges til at købe landbrugsejendomme, som så lægges om til økologisk drift eller ejendomme, der er i fare for at glide tilbage til konventionel drift. Derefter bliver ejendommene bortforpagtet til dygtige unge landmænd.

Mange danskere er glade for økologi. Vi er verdensmestre i økologi her i landet. Vi skal bare kunne følge med, så der hele tiden er jord og landmænd nok til at dyrke gode økologiske fødevarer.

Hvorfor en økologisk jordbrugsfond?

Landbruget er tynget af gæld og naturen er under pres. Biodiversiteten falder ude i det åbne land og mange af vores helt almindelige dyr og planter er truet, herunder bierne.

Kort sagt, så er der røde tal på bundlinjen for både natur og landbrug. Det kan vi sammen ændre.

I dag er meget af vores landbrugsjord klar til et generationsskifte. Unge landmænd kan ikke skaffe de penge, der skal til for at købe deres egen gård. Det kan fonden være med til at afhjælpe ved at forpagte ud til landmændene.

 Derfor opfordrer vi til, at du investerer i en aktie. Og gerne sender opfordringen videre til alle i dit netværk, som du kunne tænke dig, var interesseret. Du kan læse mere på fondens hjemmeside: jordbrugsfond.dk

 

Særligt om underskriftindsamlingen vedr. anvendelsen af DSB arealet ved Charlottenlund Station. Underskriftindsamlingen mod et byggeri med 100 boliger på arealet kører stadig. Dog er det ikke længere i DN regi alene. Det er nu DN, Forstbotanisk Haves Venner, DOF og beboere/naboer, der i fællesskab star for initiativet. Der skal et vist antal underskrifter til for at det kan gøre indtryk på beslutningstagerne. Så hvis du også er imod byggeriet og ikke har skrevet under kan det nås endnu. Klik https://www.wechange.dk/indsamling/bevarelse-af-arealet-st-for-charlottenlund-station-som-ubebygget-rekreativt-grnt-omrde-391/ . 

Begrundelsen er i korthed, at et område, der tidligere har været del af noget sammenhængende natur og så midlertidig har været brugt til bestemte andre formal, bør tilbageføres til noget der ligner sin oprindelige tilstand når disse formål ikke længere eksisterer. Se også læserbrevene i Villabyerne. Vi vil gøre status over underskriftindsamlingen omkring 1. november forud for vores årsmøde/valgmøde og kommunevalget.